Search
Close this search box.

WARM ACADEMY 2023 OPEN CALL

WARM akademija je multidisciplinarni obrazovni program koji ima za cilj da istraži i prikaže najsavremenije pristupe, inovativne tehnike i najbolje prakse koje se koriste širom svijeta u rješavanju pitanja vezanih za savremene konflikte i postkonfliktne tranzicije.

Akademija će se održati u Sarajevu uz WARM Festival od 10. do 15. jula 2023., a posebno će se fokusirati na trenutne ratne sukobe u Ukrajini, ali i Afganistanu, Iranu i Sudanu, između ostalih, te ključnu ulogu novinara, umjetnika i akademika u vremenima krize.

Iz organizacije pozivaju studente, istraživače, umjetnike, fotografe, akademike, novinare i pojedince zainteresirane za transformaciju sukoba, izgradnju mira, ljudska prava, tranzicionu pravdu i srodne oblasti da se prijave za učešće na WARM akademiji. Osim toga, učesnici će imati jedinstvenu priliku da prisustvuju predavanjima partnera akademije, Kuma International. Osnovana 2018. godine, Međunarodna ljetna škola Kuma je prvi program posvećen isključivo savremenim umjetničkim praksama proizvedenim u kontekstu sukoba i traume, sa fokusom na Bosnu i Hercegovinu i rad umjetnika u regionu i dijaspori kao odgovor na politička previranja 1990-ih, uključujući pad Jugoslavije, rat i genocid.

Warm Academy 2023

Uslovi za prijavu

Učešće na WARM akademiji je besplatno, ali su mjesta ograničena (do 30 učesnika).

Odabir će se temeljiti na konkursnom procesu. Da biste se prijavili, do 25. juna 2023. dostavite motivaciono pismo i trenutnu biografiju na damirsagolj@warmfoundation.org

Učesnici su odgovorni za organiziranje i pokrivanje troškova svog smještaja, putovanja i životnih troškova. Engleski će biti radni jezik Akademije.

Učesnici moraju pohađati najmanje 80% Akademije da bi dobili certifikat o završenoj akademiji. Kontakt mail adresa za više informacija je contact@warmfoundation.org

Podijelite:

Podijelite

Posljednje novosti