Eventi

Croatia, Rijeka
Hrvatsko Narodno Kazalište
08:00 pm
18 Apr
Tuesday
Centra za kulturu općine Travnik - BiH
KoncertnA dvorana Centr za kulturu općine Travnik
07:00 pm
24 Feb
Friday
Mostar - BiH
Narodnog pozorišta u Mostar
08:00 pm
14 Feb
Tuesday
Aaustria - SCHWARZBERG
SCHWARZBERG Schwarzenbergplatz 10, 1040 Vienna, Austria
07:00 pm
22 Feb
Wednesday
Srbija - Vojvodina
Sinagoga Novi Sad
08:00 pm
12 Jan
Thursday