NAJAVA

SPEKTAKULARNI KONCERTI JORDIJA SAVALLA I GOSTIJU U ČAST MARKA POLA I IBN BATTUTE U ISTANBULU!

SPEKTAKULARNI KONCERTI JORDIJA SAVALLA I GOSTIJU U ČAST MARKA POLA I IBN BATTUTE U ISTANBULU!

U čast moreplovca Marka Pola sinoć je održan muzčki performans u koncertnoj dvorani Cemal Reşit Rey (CRR) Istanbulu. 26. Oktobra poznati katalonski muzičar Jordi Savall odrržat će svoj muzički performans kojim će priču o Ibn Battuti ispričati na svoj način!

En Chordais i Constantinople, važni ansambli mediteranske muzičke tradicije, za svoj prvi koncert pripremili su muzičko putovanje inspirisano srednjovjekovnom knjigom “Le Livre des Merveilles”, poznatom kao “Putovanja Marka Pola”. Na ovom putovanju, pripremljenom za sjećanje na venecijanskog istraživača, za posjetioce je ovog muzičkog performansa prezentiran je interdisciplinarni nastup koji se sastojao od novih muzičkih djela, historijskih i vizualnih materijala.

Jordi Savall

Marko Polo prošao je mnoge geografije i upoznao različite narode i kulture. Radovi na koncertu “Muzička putovanja Marka Pola” u CRR -u nastaju kao čin inspiracije iz njegovog putovanja, zemalja koje je prošao i otkrivjući muzičke kulture u tim zemljama. U određenom smislu, na pitanje “kakva bi bila njegova djela da je Marko Polo kompozitor?” odgovoreno je u samom događaju.

U programu, pozadina koju čine istorijske staze Puta svile na različitim jezicima, istorijski spisi i kaligrafija upotpunjuju umjetnički performans koja se izvodi na sceni. Osim toga, gravure, pejzažne slike i istorijski rukopisi na različitim jezicima biće kombinovani sa originalnim kompozicijama Kyriakosa Kalaitzidisa.

Cemal Reşit Rey hall će na drugom koncertu ugostiti katalonskog muzičara Jordija Savalla, poznatog kao pripovjedača drevnih muzikih baština. Savall će ispričati priču o drugom putniku, Ibn Battuti, koji je putovao svijetom još dalje od Marka Pola. Battuti se smatra najvećim putnikom svih vremena. Njegovo putovanje koje je započelo kada je imao 21 godinu, trajalo je više od 30 godina. Putovao je cijelim svijetom u poznatim granicama svog vremena i napisao putopis pod nazivom “Rıhletü Ibn Battuta” (“Putovanja Ibn Battute”).

Dok će gostujući muzičari iz kultura koje je Ibn Battuta posjetio tokom svog putovanja pratiti Savalla tokom koncerta, slušaoci će otkriti bogatstvo muzičke baštine koju je sam putopisac otkrivao, na svojim putešestvijama!

Emir Kovačević

October 22nd, 2021

No comments