ONLINE SIMPOZIJ

NOVI ROK! POZIV ZA RADOVE: 12. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU”!

NOVI ROK! POZIV ZA RADOVE: 12. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU”!

Muzikološko društvo FBiH i Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu objavili su u aprilu poziv za radove na 12. međunarodnom simpoziju „Muzika u društvu“. Uslijed promjena uslova organizacije uzrokovanih pandemijom Covid-19, Upravni odbor Muzikološkog društva donio je odluku da se ovo izdanje Simpozija održi u formatu online konferencije u novom terminu, 10-12. decembra 2020, te da se poziv za radove produži do 20. septembra 2020.

Poziv za radove

Muzikološko društvo Bosne i Hercegovine i Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu objavljuju Poziv za radove za 12. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu”.  Simpozij tradicionalno okuplja muzikologe, etnomuzikologe, teoretičare, muzičke pedagoge i stručnjake iz srodnih oblasti u istraživanju akutnih pitanja muzike i muzikologije. Načelna tema “Muzika u društvu” označava interes za uvid u višedimenzionalni, diversificirani i transdisciplinarni diskurs savremene nauke o muzici te nudi platformu za razmjenu rezultata recentnih istraživanja.

Programski odbor će konačnu odluku o odabranim radovima objaviti do 1. oktobra 2020. na web stranici Muzikološkog društva FBiH (www.muzikolosko-drustvo.ba). Informacije o programu će biti objavljene nakon ovog datuma.

Recenzirani radovi bit će objavljeni u Zborniku radova 12. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu“ tokom 2022. godine (engleska ili b/h/s verzija), koji je indeksiran u bazama RILM i EBSCO. Prijave slati na prijavnom obrascu do 20. septembra 2020. na e-mail adresu symposium@muzikolosko-drustvo.baPrijavni obrazac možete preuzeti ovdje u .doc .pdf formatu. Cjelokupan poziv također možete preuzeti ovdje u .pdf formatu.

Jezici simpozija su bosanski/hrvatski/srpski i engleski. Kotizacija iznosi 30 € i uključuje programsku knjižicu.  Za dodatne informacije molimo kontaktirajte nas na symposium@muzikolosko-drustvo.ba ili putem telefona +387 62 971 174.

Emir Kovačević

August 19th, 2020

No comments